Ny kvalitetsindikator: Korstabeller med jämförelse av cytologi och efterföljande histopatologi

För samtliga cytologier tagna i hela landet under 2013 har uppföljning för efterföljande histopatologier gjorts fram till 12 månader efter datumet för cytologin (uppföljningen har gjorts för hela landet, men tabellerna är separerade efter det laboratorium som utfört cytologin).

Kategorerna för cytologiska diagnoser är angivna till vänster i tabellerna och diagnoserna för efterföljande PAD är angivna som kategorier överst i tabellen. Arbetet med att tolka lokalt förekommande koder för histopatologiska diagnoser är nu slutfört för hela landet, och nu är det relativt få PAD som har en SNOMED-kod som vi varit tvungna att tolka som "Annat".

Vi har följt upp samtliga cytologier, även de benigna- även om det i de allra flesta fall förstås inte finns någon PAD efter en benign cytologi. Så hög överensstämmelse som möjligt är önskvärd, men någon målnivå för överensstämmelse mellan cytologi och histopatologi finns inte angiven.
Denna kvalitetsindikator för diagnostiken anges på försök.

Snomed-koder som ingår i Pad-kategorin 'Cancer': M69760, M80001, M80006, M80009, M80106, M80109, M80126, M80136, M80203, M80413, M80506, M80703, M80706, M80913, M81203, M81401, M81403, M81406, M81409, M82463, M83106, M83109, M83801, M83802, M83803, M83806, M84006, M84007, M84403, M84406, M84413, M84416, M84421, M84423, M84603, M84606, M84613, M84703, M84803, M84806, M84903, M84906, M85206, M85603, M85901, M88003, M88033, M88903, M89003, M89303, M89333, M89503, M89513, M89803, M89806, M96903, M98233, M98613


Senast uppdaterad: 2015-10-07