Påtaglig cancerrisk för kvinnor med cellförändringar av körtelcelltyp vid gynekologisk cellprovtagning

Nationell långtidsuppföljning av alla kvinnor i hela Sverige med denna typ av cellförändringar med det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx) ger tydliga resultat som nu publiceras i den ansedda tidskriften British Medical Journal (BMJ).

Kvinnor med cellförändringar av körtelcelltyp vid gynekologisk cellprovtagning har en påtagligt och långvarigt förhöjd risk för livmoderhalscancer, trots att de följs upp inom specialistvård. Bättre uppföljningsstrategier kommer att behövas.

”Är det farligt? Behöver jag vara orolig?” är vanliga frågor från de kvinnor som får svaret att deras gynekologiska cellprov innehåller cellförändringar. Riskerna för cancer efter flertalet sorters cellförändringar är välkända och minskar drastiskt efter behandling. Men när cellförändringarna är av körtelcells-typ (körtelcellsatypi) har det hittills varit svårt att ge ett entydigt svar, då tillräckligt stora långtidsuppföljningar saknats.

All fall av livmoderhalscancer som inträffat bland mer än 3 miljoner svenska kvinnor som deltagit i gynekologisk cellprovskontroll undersöktes. Närmare tre procent av kvinnorna med körtelcellsatypi hade utvecklat invasiv livmoderhalscancer efter femton års uppföljning, vilket är en hög siffra. Risken var särskilt hög för kvinnor som hade cellförändringen i åldern 30-39 år.

Endast drygt hälften av kvinnorna med körtelcellsatypi följdes upp med ett vävnadsprov, jämfört med nästan nittio procent av kvinnorna med andra allvarliga cellförändringar, vilket skulle kunna förklara varför cancerrisken var fortsatt hög trots uppföljning inom gynekologisk specialistvård. Studien föreslår att uppföljningen bör innefatta ett ytterligare vävnadsprov inom ett år och en mer aktiv långtidsuppföljning. En regionalt centraliserad specialistvård för handläggning av dessa kvinnor är en annan möjlighet.

Referens: Wang J, Andrae B, Sundström K, Ström P, Ploner A, Elfström KM, Arnheim-Dahlström L, Dillner J, Sparén P. Risk of invasive cervical cancer after atypical glandular cells in cervical screening: nationwide cohort study. BMJ. 2016 Feb 11;352:i276. doi: 10.1136/bmj.i276.

Frågor om studien kan besvaras av:

Jiangrong Wang, doktorand                               Pär Sparén, professor

Tel: 08-524 822 34                                                    070-794 46 74

E-mail: jiangrong.wang@ki.se                           par.sparen@ki.se