Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

 

 

 

http://userdata.paloma.se/Sent/5194/336681/images/283572-2717768-1144638.png?v=635913898575504391

 

Nyhetsbrev:

Mars 2016

 

 

 

 

Minskning av allvarliga cellförändringar hos HPV-vaccinerade ses redan i Sverige 

 

 

 

Cancer i livmoderhalsen orsakas av infektion med HPV-virus. HPV-typerna 16 och 18 orsakar omkring 70 procent av fallen. Samma virustyper ligger också bakom en stor andel av de allvarliga cellförändringar i livmoderhalsen, som kan utvecklas till invasiv cancer om de inte behandlas. HPV 16 och 18 ingår i det HPV-vaccin som har använts i Sverige sedan år 2007. Sedan år 2012 ingår HPV-vaccin i det svenska barnvaccinationsprogrammet och flickor i åldern 10–12 år erbjuds gratis vaccination genom skolhälsovården.

 

Eftersom allmän gynekologisk cellprovtagning inte börjar förrän vid 23 års ålder var det förväntat att det skulle dröja många år innan effekten av vaccinationerna skulle vara mätbar i form av en minskning av allvarliga cellförändrigar. Det har också debatterats om skyddseffekten från de kliniska prövningarna skulle bli lika stor vid allmän användning av vaccin.

 

En forskgrupp under ledning av docent Lisen Arnheim Dahlström vid Karolinska Institutet har i ett arbete publicerat i International Journal of Cancer påvisat en skyddseffekt i Sverige genom att jämföra HPV-vaccinationsregistret och NKCx Av alla svenska kvinnor i åldrarna 13–29 år,  totalt 1,4 miljoner personer, hade drygt 236 000 vaccinerats.

Allvarliga cellförändringar minskade med 75%  hos dem som vaccinerats före 17 års ålder, jämfört med ovaccinerade kvinnor. Ett mätbart, men mndre, skydd sågs också hos dem som vaccinerats vid högre åldrar.

Frågor om studien kan besvaras av:

Lisen Arnheim Dahlström, Docent                          

Telefon: 08-5248 2364 eller 0709-495 221

                      

E-mail: lisen.arnheim.dahlstrom@ki.se  

 

 

 

Quadrivalent HPV vaccine effectiveness against high-grade cervical lesions by age at vaccination: A population-based study.

Herweijer E, Sundström K, Ploner A, Uhnoo I, Sparén P, Arnheim-Dahlström L.

Int J Cancer. 2016 Feb 9. doi: 10.1002/ijc.30035.

 

 

 

 

Nationellt kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) används aktivt för forskning kring förebyggandet av livmoderhalscancer. Med hjälp av registret kan frågor om hur screeningprogrammet mot livmoderhalscancer fungerar och hur det kan förbättras besvaras. Även den praktiska kliniska verksamheten kan förbättras med hjälp av registret, som bl.a. används för att kontrollera hur effektiv uppföljningen av cellförändringar är och hur resurserna för att förebygga livmoderhalscancer kan användas på bästa sätt.

Vill du veta mer forskning med NKCx:

http://www.nkcx.se/research.htm

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

Joakim Dillner

 

Styrgruppsordförande NKCx

Registerhållare NKCx/ Analys

 

 

 

 

http://userdata.paloma.se/Sent/5194/336681/images/283572-2717776-1144640.PNG?v=635913898580496400

 

http://userdata.paloma.se/Sent/5194/336681/images/283572-2717776-1144641.PNG?v=635913898580496400