SBU Kommenterar – Kommentar och sammanfattning av utländska kunskapsöversikter

Färre infektioner och könsvårtor efter HPV-vaccinationsprogram

Vaccinationsprogram mot HPV-infektion har under de senaste tio åren införts i flera länder. Data från nio länder visar att HPV-infektioner, könsvårtor och cellförändringar i livmoderhalsen minskar i befolkningen efter att ett vaccinationsprogram påbörjats. Minskningen sker för alla, även bland dem som inte vaccinerats.

SBU, Statens beredning av medicinsk och social utvärdering, har granskat en internationell kunskapsöversikt som bygger på 19 studier med sammanlagt 16 600 vaccinerade kvinnor. Översikten visar att förekomsten av HPV-infektion, cellförändringar i livmoderhalsen och könsvårtor minskar i befolkningen efter att ett HPV-vaccinationsprogram införts. Även hos ovaccinerade grupper som pojkar, äldre kvinnor och män sjönk andelen som fick könsvårtor, vilket tyder på att vaccinationsprogram gör att smittspridningen av HPV minskar.

I Sverige erbjuds HPV-vaccin till alla flickor i årskurs 5 eller 6. HPV-vaccin ingår också i högkostnadsskyddet för kvinnor upp till 26 års ålder. Humana papillomvirus, HPV, kan orsaka infektioner i underlivet både hos kvinnor och män. En HPV-infektion märks ofta inte, men kan ibland ge könsvårtor, kondylom. Vissa HPV-varianter kan hos kvinnor ge långvariga infektioner och det kan leda till cellförändringar i livmoderhalsen. Cellförändringar kan utan behandling leda till cancer. I Sverige kallas alla kvinnor från 23 års ålder regelbundet till gynekologiskt cellprov för att upptäcka cellförändringar i tid.
SBU:s rapport är en kommentar till en internationell översikt från publicerad i Lancet 2015. Population-level impact and herd effects following human papillomavirus vaccination programmes: a systematic review and meta-analysis.

Kontaktperson: Mikael Nilsson, Mikael.Nilsson@sbu.se, telefon 08-412 32 59

Hela rapporten finns på direktlänk www.sbu.se/2016_02.


Senast uppdaterad: 2016-05-27