Rekordhög uppslutning i gynekologisk cellprovskontroll

Rekordmånga svenska kvinnor deltar i gynekologisk cellprovskontroll: 2015 hade hela 82 % av den kvinnliga delen av befolkningen i åldrarna 23-60 år deltagit i cellprovtagningsprogrammet enligt rekommendation. Bland kvinnor 23-25 år hade hela 92 %deltagit, vilket är en unikt hög siffra. Det höga deltagandet visar på en hög tilltro till programmet. I flera landsting deltar allt fler och endast ett fåtal landsting har minskat deltagande. I de flesta landsting har mer än 97% av befolkningen fått sin kallelse i tid. Endast 2 landsting kallar färre än 90% av de bosatta kvinnorna.

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) publicerar idag den nationella årsrapporten om cellprovtagning i Sverige under 2015. NKCx analyserar data om cellprover, vävnadsprover, HPV-test och kallelser från hela landet och publicerar årligen de väsentligaste indikatorerna om programmets kvalitet och resultat.
Några av årsrapportens viktigaste nyheter om det gynekologiska cellprovtagningsprogrammet:

- Sveriges första nationella vårdprogram för cervixcancerprevention föreslaget. Sverige får nu evidensbaserade, jämlika, patientsäkra och samlade rekommendationer för ett nytt gynekologiskt cellprovtagningsprogram som blir likvärdigt för alla kvinnor i Sverige.

- Ytterligare nyheter i rapporten: Behov av ny handläggning av cellförändringar i så kallat körtelepitel. Data om HPV-vaccinationsprogrammet, inklusive minskning av cellförändringar efter HPV-vaccination och diskussion om HPV-vaccination av pojkar

- Uppmätning av programmets effekt och kvantifiering av förbättringsmöjligheter genom standardiserade nationella audits av screeningprogrammet och av laboratorierna som utför screening.

Kontaktperson: Joakim Dillner, Karolinska Sjukhuset, 0768871126

Hela rapporten finns på direktlänk här.


Senast uppdaterad: 2016-08-12