Nytt center för biomedicinsk datahantering vid KI

I takt med att mängden biomedicinsk forskningsdata ökar i exponentiell fart, blir hanteringen och lagringen av dessa forskningsdata en flaskhals i den biomedicinska forskningen. Efter ett EU-omfattande inköpsförfarande, har KI nu köpt in en av de största datorklusterna i Sverige tillägnad biomedicinsk forskning (2 petabyte lagringskapacitet, 24 datornoder, 674 CPU-kärnor och 6 terabyte driftsminne). Centret är baserat på Open Source Apache Hadoop och Spark, och är en skalbar lösning som kan anpassas kostnadseffektivt till snabba förändrade krav på den biomedicinska forskningen..

Systematiska " omics "analyser är del av den biomedicinska forskning som bedrivs inom centret, vilket finansieras av Svenska Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Projektet undersöker systematiskt nyttan av hög genomströmning av "omik" analyser för att identifiera biomarkörer som kan användas i screening av livmoderhalscancer.

”Investeringen kommer att avsevärt förbättra vår förmåga att hantera och lagra de enorma mängder data som genereras ", säger Joakim Dillner, professor i Infektionsepidemiologi och forskningsledare för SSF- bidraget.

"Vi samordnar också ett nordiskt excellenscenteri hälsorelaterade eSciences (www.nordicehealth.se) finansierat av Nordforsk. Det nya centret för biomedicinsk datahantering kommer att möjliggöra ytterligare nordiska samarbeten inom e-hälsovård, och forskning inom Big Biomedical Data ", säger Davit Bzhalava, bioinformatikchef.

För ytterligare information, kontakta joakim.dillner@ki.se tel (0768871126).


Läs pressmeddelande från Stiftelsen för Strategisk Forskning

Senast uppdaterad: 2016-09-18