Övergång till HPV- baserad screening implementerad i Holland

Nationell, nivåstrukturerad övergång infördes 2017-01-01.

Läs mer i Nyhetsbrev!


Senast uppdaterad: 2017-02-14