NKCx rapporterar om ökningen av livmoderhalscancer i Sverige.


Registerlänkningar påvisar att ökningen till stor del har skett bland kvinnor som deltagit och
haft normalt cellprov i föregående screeningintervall.

Rapporten publicerades i Läkartidningen den 2018-06-05 (Länken till rapporten!) !Senast uppdaterad: 2018-06-05