NKCx ordförande Joakim Dillner invald i Styrelsen för International Papillomavirus Society.


International Papillomavirus Society (IPVS) främjar världsomspännande utbyte av idéer, kunskap och forskningsresurser. IPVS underlättar forskningen och främjar att nya forskningsresultat implementeras till nya kliniska tillämpningar och ny folkhälsopolitik. IPVS har träffats sedan 1975 och årligen sedan 1982. IPVS internationella konferenser har fortsatt att växa, med ökande antal deltagare och presentationer. Slutligen argumenterar IPVS för ytterligare papillomvirusforskning samt ger allmän utbildning om HPV och förbyggande av HPV-orsakad cancer.


Senast uppdaterad: 2018-08-15