NKCx certifierat på högsta nivån


SKL har beslutat att från och med 2019 höja NKCx certifieringsnivå till Nivå 1 (högsta nivån). Ett kvitto på erkänsla för registrets långsiktiga och uthålliga arbete för utveckling och kvalitetssäkring.


Senast uppdaterad: 2018-12-19