Joakim Dillner får Eldsjälspris 2019 för sitt arbete med cervixcancerprevention

Den 8 april 2019 tilldelades Joakim Dillner Eldsjälspriset 2019 av Nätverket mot gynekologisk cancer i Region Stockholm-Gotland med följande motivering:

”Joakim Dillner är sedan många år en eldsjäl som arbetar för att förhindra att HPV-viruset tillåts ta fler människors liv. Han har kämpat för vaccin mot HPV. Genom forskning, utveckling och utvärdering har han jobbat för ett optimalt screening¬program. Han har lett arbetet med det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. Joakim har också varit en stor kunskapskälla i Nätverket mot gynekologisk cancers arbete för bättre prevention – och har därmed fört oss närmare vår nollvision!”


Länk till nyhetsbrevet som bifogas här.
Senast uppdaterad: 2019-04-09