Nationell studie erbjuder självprovtagning för HPV


Den 23:e november 2020 startade Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention en forskningsstudie som avser att utprova effektiva metoder att främja ökat deltagande och bättre förebyggande av cervixcancer genom att fler behandlingsbara förstadier upptäcks.

Under 2020 kommer cirka 6000 kvinnor i hela Sverige erbjudas ett kit för självprovtagning i hemmet, i första hand via SMS. Effektiva sätt att nå kvinnor som ej deltagit i screening och som har hög risk är en viktig del av arbetet med att permanent utrota cervixcancer i Sverige.

Kontakt: Ansvarig forskare, professor Joakim Dillner (Joakim.Dillner@sll.se)
Senast uppdaterad: 2020-12-01