NKCx är ansluten till RUT

NKCx är nu ansluten till Vetenskapsrådets metadataverktyg RUT, som står för Register Utiliser Tool.
I RUT finns ingen individdata, utan endast metadata, dvs. beskrivningar av vilken data som finns i varje register och hur variablerna är definierade och hur de är kopplade till varandra. Tanken är att RUT ska tillgängliggöra registerdata för forskning på ett förenklat och enhetligt sätt.

Mer information om RUT är här.

Senast uppdaterad: 2021-01-21