NKCx-rapport om Dubbelprov i screening


NKCx har genomfört analys av utbytet av det prov med både HPV och cytologi vid 40 års ålder
som idag ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för Cervixcancerscreening.

Bifogar länken till rapporten för mer information!

Senast uppdaterad: 2021-01-25