Årsrapport 2021

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention


Året 2020 innebar en utmaning för cervixcancerpreventionen, eftersom SARS-CoV-2 pandemin gjorde det svårt eller omöjligt att ta screeningprov utan att orsaka smittfarlig trängsel. Även om flera regioner ställde in screeningen kan vi dock se att preventionen i det stora hela kunnat bedrivas på ett normalt sätt i alla fall – det finns till och med betydande förbättringar. Några exempel:

  • Programmets täckningsgrad fortsatte att öka.
  • En extra föreskrift möjliggjorde en övergång från att ta cellprov på mödravårdscentraler till att kvinnorna fick ta självprov i hemmet istället.
  • I cancerregistrets officiella statistik så började cervixcancer minska igen.
  • Betydande minskningar av svarstider på screeningproven.
  • NKCx/NACx nationella projekt för utrotning av livmoderhalscancer kom äntligen igång.

  • Läs NKCx Årsrapport 2021 med data till 2020 här.
    Senast uppdaterad 2021-09-08