Självprovtagning för HPV permanentas i Socialstyrelsens nya riktlinjer


Nu uppdaterar Socialstyrelsen riktlinjerna för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhals- cancer. En av nyheterna är att tiden mellan screeningtillfällena för åldersgruppen 23-49 år förlängs från tre till fem år om kvinnan testat HPV-negativ och möjligheten till självprovtagning, som infördes tillfälligt under pandemin, blir kvar.

Läs mer här.
Senast uppdaterad 2021-11-17