Publikation om snabbast möjliga utrotning av livmoderhalscancer


Ny artikel i HPV World sammanfattar konceptet med snabbare utrotning av livmoderhalscancer med
samtidig HPV-vaccination och screening, riktade till åldersgrupper som upprätthåller infektionen.

https://www.hpvworld.com/articles/the-even-faster-concept-for-cervical-cancer-elimination/
Senast uppdaterad 2021-11-29