Årsrapport 2022

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Läs NKCx Årsrapport 2022 med data till 2021 här.
Senast uppdaterad 2022-09-12