Cervixcancerprevention (NKCx) Juni 2024


Täckningsgrader för cervixscreening för 2023 är nu publicerade på nkcx.se


I 2022 års nationella screeningprogram och nationella vårdprogram är endast HPV-prov rekommenderat för screening, i samtliga åldrar. Kvinnor som testats med den ej längre rekommenderade screeninganalysen cytologi klassas därför som ej screenade.
NKCx har beräknat täckningsgrader i enlighet med 2022 års program för alla regioner och åldersgrupper även för tidigare år, för jämförelse (2015-2023 publiceras). Det ses en snabb
ökning av täckningsgraden i flertalet regioner.
Täckningsgraden för Sverige räknat på 2022 års program är 72%. WHO rekommenderar
HPV-test och att alla länder bör ha minst 70% täckningsgrad (av HPV-test).
Socialstyrelsen har särskilt angivit att täckningsgrad för gruppen kvinnor 65-70 år ska anges
separat. Denna grupp ingår i det nationella screeningprogrammet sedan 2015, men en otydlighet
i formuleringen gjorde att flera regioner först nyligen erbjudit screening till denna åldersgrupp.

Bifogar länkar till:

- Täckningsgrad per region

- Täckningsgrad per åldersklass


Senast uppdaterad: 2024-06-10