Data leverans för Nationellt Kvalitetsregistret för

   Cervixcancerprevention_Analys (NKCx), år 2023   In English

 

Laboratorier

Inkomna Cellprover

Inkomna

Pad

Inkomna

Kallelser

Inkomna

HPV

Spärrlistan

Kvalitets-kontroll?

HPV-typer? Cytologi, Virologi, Självtest

Region Blekinge, Patologi/cytologi laboratoriet, Blekinge-sjukhuset, Karlskrona

Insieme levererar Kallelser.

Region Dalarna, Medicinsk teknik och IT, Falun

Insieme levererar Kallelser.

Region Kalmar, Diagnostiskt Centrum, Klinisk Patologi

 

Insieme levererar kallelser.

Region Kronoberg, Klinisk patologi och cytologi, Växjö

Region Kronoberg och Blekinge, Klinisk mikrobiologi, Växjö (Mikrobiologilabb)

-

-

-

 

-

 

HPV-Virologiprover Kronoberg/Blekinge

Region Gävleborg, Cytologi/ Patologi laboratoriet, Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Gävle

 

Region Halland, Klinik cytologi och patologi i Halmstad

  

Det finns självtester.

Region Jämtland, Klinisk patologi och cytologi, Östersunds sjukhus, Östersund

Region Jönköpings län, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

De har självtester i sitt projekt. Insieme levererar Kallelser och självtester.

Region Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhuset i Luleå

Insieme levererar Kallelser. De har godkänt beställning men data är inte skickat

Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Laboratoriet KUL i Huddinge and KS in Solna

Insieme lämnar data, Selftest-Kit är identifierade i kallelser.

S:t Görans Sjukhus (Capio) Laboratoriemedicin, Klinisk patologi och cytologi, Stockholm

 

- 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

S:t Göran överfört materialet till det andra laboratoriet i Stockholm.

SYNLAB Sverige AB, Stockholm

-

-

 

Unilabs i Huvudsta, Stockholm  

-

-

Huvudsta hanterade endast indicerade cyt/pad under året.

Region Skåne

(Lund/Malmö/Helsingborg/Kristianstad)           

 

.

Skåne har  HPV-självprover, remisstyper: ’SL’

Unilabs AB, laboratoriemedicin, Kärnsjukhuset, Skövde

Vregion skickar också

VGR levererar kallelser/spärrlistan

Region Sörmland, Nova Medical patologi i Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Insieme levererar kallelser/spärrlistan.

Region Uppsala, Avdelningen för patologi/cytologi Akademiska sjukhuset, Uppsala

En ny remisstyp bekräftas ‘KF’ av laboratorium.

Region Värmland, laboratorium för klinisk cytologi/ patologi, Central sjukhuset, Karlstad

 

Insieme levererar kallelser.

Regionalt cancercentrum norr
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Region Västernorrland, Avdelningen för patologi och cytologi, Sundsvallssjukhus, Sundsvall

Insieme levererar kallelser.

Region Västmanland Laboratoriemedicin, Klinisk patologi i Västmanlandssjukhus, Västerås

Insieme levererar kallelser.  Cytbureken cellprover. Pad saknas från LIS!

Region Västra Götaland                       Borås/SU Göteborg/Trollhättan/Halland

Insieme levererar kallelser.

Region Örebro län Laboratoriemedicinska klinik patologi och genetik

 

Örebro börjar med HPV-självprover.

Region Östergötland, Laboratoriet för klinisk patologi Universitetssjukhuset, Linköping

Remisstyper ’GS’: HPV-självprover ., ’GU’ är självprover som skickas till långtids uteblivare.

 

Senast uppdaterad av: Pouran Almstedt 2024-02-23