Data leverans för Nationellt Kvalitetsregistret för

   Cervixcancerprevention_Analys (NKCx), år 2020   In English

 

Laboratorier

Inkomna Cellprover

Inkomna

Pad

Inkomna

Kallelser

Inkomna

HPV

Spärrlistan

Kvalitets-kontroll?

HPV-typer? Cytologi, Virologi, Självtest

Region Blekinge, Patologi/cytologi laboratoriet, Blekinge-sjukhuset, Karlskrona

Region Dalarna, Medicinsk teknik och IT, Falun

De har inte HPV -självtest

Region Kalmar, Diagnostiskt Centrum, Klinisk Patologi

distriktkoder är med kallelser.

Region Kronoberg, Klinisk patologi och cytologi, Växjö

De har både primär/indicerad HPV/Cellprover,

inte HPV-självtest.

Region Kronoberg och Blekinge, Klinisk mikrobiologi, Växjö

-

-

-

-

HPV-Virologiprover för Kronoberg och Blekinge

Region Gävleborg, Cytologi/ Patologi laboratoriet, Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Gävle

Region Gävleborg har inte HPV-självtest.

Region Halland, Klinik cytologi och patologi i Halmstad

Region Jämtland, Klinisk patologi och cytologi, Östersunds sjukhus, Östersund

Har inte självtest-HPV

Region Jönköpings län, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

262 st. HPV-självtest .

Region Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhuset i Luleå

Spärrlistan är beställd.

Region Stockholm-Gotland, Karolinska Universitetssjukhuset Laboratoriet KUL i Huddinge (SLL)

-

-

 

Region Stockholm-Gotland                Regionalt cancercentrum, Stockholm (SLL)

-

-

-

Distriktskoder finns i kallelser istället av församlingskoder.

S:t Görans Sjukhus (Capio) Laboratoriemedicin, Klinisk patologi och cytologi, Stockholm

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

Hanteringen av vävnadsprover  har överförts till Huvudsta.

Synlab -  Medilab Täby, Stockholm

-

-

 

Unilabs i Huvudsta, Stockholm  

-

-

Endast 61 cellprover överförts till S.t: Göran år 2020.

Region Skåne                              (Lund/Malmö/Helsingborg/Kristianstad)

 

Region Skåne har      HPV-självtest  remisstyper: ’SL’

Unilabs AB, laboratoriemedicin, Kärnsjukhuset, Skövde

Spärrlistan är beställd.

Region Sörmland, Nova Medical patologi i Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Sörmland har gått över till R-HKS.

Region Uppsala, Avdelningen för patologi/cytologi Akademiska sjukhuset, Uppsala

Region Värmland                         laboratorium för klinisk cytologi/ patologi, Central sjukhuset, Karlstad

Region Värmland  har inte HPV-självtest

Regionalt cancercentrum norr
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Har  inte HPV självtest

Region Västernorrland                   Avdelningen för patologi och cytologi, Sundsvallssjukhus, Sundsvall

 

Region Västmanland Laboratoriemedicin, Klinisk patologi i Västmanlandssjukhus, Västerås

x

Västmanland saknar PAD efter 2020-04.

Region Västra Götaland            Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Spärrlistan är beställd.

Region Västra Götaland                         Borås/SU Göteborg/Trollhättan/

Region Örebro län Laboratoriemedicinska klinik patologi och genetik

Örebro har inte självtest-HPV, efter 2021 börjar Örebro med självtest-HPV.

Region Östergötland, Laboratoriet för klinisk patologi Universitetssjukhuset, Linköping

Självtest-HPV har remisstyper som ’GS’

 

Senast uppdaterad av: Pouran Almstedt 2021-04-23