Data leverans för Nationellt Kvalitetsregistret för

   Cervixcancerprevention_Analys (NKCx), år 2022   In English

 

Laboratorier

Inkomna Cellprover

Inkomna

Pad

Inkomna

Kallelser

Inkomna

HPV

Spärrlistan

Kvalitets-kontroll?

HPV-typer? Cytologi, Virologi, Självtest

Region Blekinge, Patologi/cytologi laboratoriet, Blekinge-sjukhuset, Karlskrona

Insieme levererar Kallelser, från 2022-02-03 saknas kallelser.

Region Dalarna, Medicinsk teknik och IT, Falun

Insieme levererar Kallelser.

Region Kalmar, Diagnostiskt Centrum, Klinisk Patologi

Beställning av kallelser till Insieme är skickad.

Region Kronoberg, Klinisk patologi och cytologi, Växjö

De har inte Selftest.

Region Kronoberg och Blekinge, Klinisk mikrobiologi, Växjö

-

-

-

-

HPV-Virologiprover Kronoberg/Blekinge

Region Gävleborg, Cytologi/ Patologi laboratoriet, Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Gävle

Region Halland, Klinik cytologi och patologi i Halmstad

Det finns självtester, vi har även kallelsedatum för dessa prover.

Region Jämtland, Klinisk patologi och cytologi, Östersunds sjukhus, Östersund

Region Jönköpings län, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

De har självtester i sitt projekt men vi måste få listan. Insieme levererar Kallelser och självtester.

Region Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhuset i Luleå

Insieme levererar Kallelser.

Region Stockholm-Gotland, Karolinska Universitetssjukhuset Laboratoriet KUL i Huddinge

-

-

 

Region Stockholm, RCC Stockholm Gotland

-

-

-

Insieme lämnar data, distriktskoder finns i kallelser Selftest-Kit är identifierade i kallelser.

S:t Görans Sjukhus (Capio) Laboratoriemedicin, Klinisk patologi och cytologi, Stockholm

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

S:t Göran överfört materialet till det andra laboratoriet i Stockholm.

SYNLAB Sverige AB, Stockholm

-

-

 

Unilabs i Huvudsta, Stockholm  

-

-

Huvudsta hanterade endast indicerade cyt/pad under året.

Region Skåne

(Lund/Malmö/Helsingborg/Kristianstad)           

 

Skåne har  HPV-självprover, remisstyper: ’SL’

Unilabs AB, laboratoriemedicin, Kärnsjukhuset, Skövde

 

VGR levererar kallelser/spärrlistan

Region Sörmland, Nova Medical patologi i Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Insieme levererar kallelser/spärrlistan.

Region Uppsala, Avdelningen för patologi/cytologi Akademiska sjukhuset, Uppsala

En ny remisstyp bekräftas ‘KF’ av laboratorium.

Region Värmland, laboratorium för klinisk cytologi/ patologi, Central sjukhuset, Karlstad

De har inte haft självtester.

Regionalt cancercentrum norr
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Region Västernorrland, Avdelningen för patologi och cytologi, Sundsvallssjukhus, Sundsvall

 

Region Västmanland Laboratoriemedicin, Klinisk patologi i Västmanlandssjukhus, Västerås

Insieme levererar kallelser. Cytburken cellprover, pad levereras av labb.

Region Västra Götaland                       Borås/SU Göteborg/Trollhättan/Halland

Insieme levererar kallelser.

Region Örebro län Laboratoriemedicinska klinik patologi och genetik

Örebro börjar med HPV-självprover.

Data väntar på MFT.

Region Östergötland, Laboratoriet för klinisk patologi Universitetssjukhuset, Linköping

Remisstyper ’GS’: HPV-självprover ., ’GU’ är självprover som skickas till långtids uteblivare.

 

Senast uppdaterad av: Pouran Almstedt 2023-03-06