Publikationer från NKCx

Nationell samordning av olika kvalitetsutvecklingsprojekt, inklusive service med data och biostatistiks analys, är en viktig del av kvalitetsregistrets verksamhet. Registret har som vägledande princip att all kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling bör göras på vetenskaplig grund och resultaten göras allmänt tillgängliga genom publikation.Registret står också till tjänst med data och assistans till olika forskningsprojekt inom området.

Bifogar Länkar till Publikationer från NKCx under 2017-2023:


Senast uppdaterad: 2022-06-07