Verksamhetsberättelse och Årsrapport NKCx:

Välkommen till Verksamhetsberättelse för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx), inklusive Årsrapport med analys av data!

Bifogas länkar till rapporter under åren: 2011-2019:


Senast uppdaterad: 2020-12-18