NKCx stöd till forskning

Vår analysdatabas innehåller rikstäckande detaljerad information om cellprover, vävnadsprover och kallelser till provtagning. Vi håller även på att samla in data om HPV-provtagning, där vi inom kort kommer att ha en rikstäckande databas.

Registrets övergripande syfte är att förbättra arbetet mot cervixcancer genom att utvärdera och samordna insatser som minskar insjuknande och dödlighet i cervixcancer, samt minska negativa bieffekter av förebyggande interventioner. Det kan också användas för att identifiera grupper som kan studeras noggrannare för att få en ökad förståelse av tumörbiologi och behandlingseffekter.

Steg i data-uttag för forskningsändamål

 1. Kontakta oss
  Ta kontakt med registerhållaren eller någon annan i projektgruppen för att diskutera om det går att använda kvalitetsregistrets data för det du har tänkt dig. Då kan du också få veta om något motsvarande projekt pågår någon annanstans och om uttaget är förenat med kostnader.

 2. Ansök om etiskt prövningstillstånd
  Nödvändigt om ansökan innefattar känsliga personuppgifter.
  Ansök om tillstånd för att få bedriva forskning hos Etikprövningsmyndigheten. Ansökan ska vara så detaljerad att vi kan bedöma vad Etikprövningsmyndigheten har godkänt avseende vilka data som får användas och hur personuppgifterna ska hanteras genom en detaljerad beskrivning av personnummerhantering, kodning och kryptering etc. Se Etikprövningsmyndigheten för mer information och ansökningsblankett.

 3. Ansök om data-uttag från NKCx analysregister
  Du kan ladda ner en mall för att fylla i via länken härintill. Blanketten skickas till registerhållaren.

 4. Ansökan behandlas
  Ansökan behandlas av registerhållaren i samarbete med styrgruppen.

 5. Beslut
  Ett beslut om utlämnande och avtal upprättas. Avtalet reglerar till exempel eventuella kostnader för uttaget, vilka variabler som ska lämnas ut och hur länge forskaren får ha tillgång till data enligt projektet.

Senast uppdaterad: 2021-11-17